Adam Smith prisen

Den Danske Adam Smith Pris

Libertas Selskabet har siden 1988 uddelt Den Danske Adam Smith Pris.
Hædersprisen uddeles traditionelt på eller omkring Ârsdagen for den skotske økonom Adam Smiths (1723-90) dåbsdag (5. Juni)

Prisen uddeles til en dansker eller udlænding, der i tale, skrift eller handling har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at fremme det frie samfund og det frie marked. De hidtidige prismodtagere er:

 • 1988 Direktør Knud Tholstrup, grundlægger af Kosan Koncernen, MF (Retsforbundet).
 • 1989 Direktør, cand.polit. Christian Gandil, grundlægger af Erhvervenes Oplysningsråd, forfatter til bl.a. Moderne Liberalisme (1948).
 • 1991 Fhv. chefredaktør, mag.art. Henning Fonsmark, forfatter til bl.a. Historien om Den Danske Utopi (1990) og Den Suveræne Dansker (1991).
 • 1993 Fhv. skatte- og økonomiminister Anders Fogh Rasmussen, MF (Venstre), forfatter til bl.a. Fra Socialstat til Minimalstat (1993).
 • 1994 Tjekkiets premierminister Vaclav Klaus. Bl.a. forfatter til Europa. Integration uden illusioner ((2013)
 • 1996 Professor, dr.phil. Mogens Blegvad, forfatter til bl.a. Moral og Samvittighed (1963), og medforfatter til Etik, Marked og Stat: Liberalismen fra Locke til Nozick (1992).
 • 1999 Adjunkt, Ph.D. Mehmet Necef, Syddansk Universitet/Odense Universitet.
 • 2000 Professor, dr.phil. Bent Jensen, Syddansk Universitet/Odense Universitet. Forfatter til bl.a. Stalinismens fascination og danske intellektuelle (1984), Gulag og glemsel (2002), Stalin (2005) og Ulve, får og vogtere. Den kolde krig i Danmark 1945-1991 (2014)
 • 2001 Erhvervsleder Flemming Juncker, foregangsmand inden for landbruget og grundlægger af Junckers Industrier i Køge.
 • 2002 Professor Emeritus Gerard Radnitzky, Trier Universitet, Tyskland.
 • 2003 Professor David Gress, Boston University, USA. Forfatter til bl.a. From Plato to Nato. The idea of hte West and its opponents (1998). Det bedste guld. En bog om frihed (2005).  Egne veje (2011). 20 begivenheder der skabte Danmark (redaktør og medforfatter) (2012). EU. Europas fjende (2014)
 • 2011 Historiker og journalist, Bent Blüdnikow. Bl.a. forfatter til Bombeterror i København – trusler og terror 1968-1990 (2009). Opgøret om vor samtids historie (redaktør) (2012). Min fars flugt. Jødiske skæbner i oktober 1943 (2013). Castros mand i København (2014).
 • 2013 Bernt Johan Collet, forhenværende minister og stifter af CEPOS
 • 2016 Forfatter og investor Lars Tvede. Bl.a. forfatter til Det kreative samfund (2013) og Gåsen med de gyldne æg (2016)