Adam Smith prisen

Den Danske Adam Smith Pris

Libertas Selskabet har siden 1988 uddelt Den Danske Adam Smith Pris. Hædersprisen uddeles traditionelt på eller omkring årsdagen for den skotske økonom Adam Smiths (1723-90) dåbsdag d. 5. juni.

Prisen uddeles til en dansker eller udlænding, der i tale, skrift eller handling har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at fremme idéerne om personlig frihed, det frie samfund og det frie marked.

De hidtidige prismodtagere er:

 • 2023 Madsen Pirie, grundlægger og leder af Adam Smith Institute i London
 • 2016 Forfatter og investor Lars Tvede for hans indsats gennem bøger, kronikker, debatindlæg og tv-optrædender at forsvare idéer om personlig frihed, frie samfund og frie markeder, og ikke mindst for hans enestående evne til at popularisere liberale idéer. Læs motivationen HER. Forfatter til bl.a. Det kreative samfund (2013) og Gåsen med de gyldne æg (2016). Lars Tvede har skrevet om Tilfældet Schweiz i LIBERTAS.
 • 2013 Bernt Johan Collet, forhenværende minister og stifter af CEPOS, for hans indsats med opbygningen af CEPOS. Det er først og fremmest Bernt Johan Collets fortjeneste, at vi i Danmark har en borgerlig-liberal tænketank af format, og for den indsats fortjener Bernt Johan Collet Adam Smith prisen 2013. Prisen er samtidig en anerkendelse af det store arbejde, som CEPOS har gjort for at fremme personlig frihed, det frie samfund og frie markeder. Læs motivationen af Henrik Gade Jensen HER. CEPOS har udgivet et festskrift for Bernt Johan Collet i forbindelse med hans fratræden som bestyrelsesformand i 2012.
 • 2011 Historiker, forfatter og journalist, Bent Blüdnikow. Læs Henrik Gade Jensens motivation HER og Bent Blüdnikows takketale. Bent Blüdnikow er forfatter af en række bøger, deriblandt Bombeterror i København – trusler og terror 1968-1990 (2009). Opgøret om vor samtids historie (redaktør) (2012). Min fars flugt. Jødiske skæbner i oktober 1943 (2013). Castros mand i København (2014).
 • 2003 Professor David Gress, Boston University, USA. Læs motivationen af Henrik Gade Jensen HER. Forfatter til bl.a. From Plato to Nato. The idea of the West and its opponents (1998). Det bedste guld. En bog om frihed (2005).  Egne veje (2011). 20 begivenheder der skabte Danmark (redaktør og medforfatter) (2012). EU. Europas fjende (2014).
 • 2002 Professor Emeritus Gerard Radnitzky, Trier Universitet, Tyskland, for  hans fremme af liberale idéer og individuel frihed gennem et stort forfatterskab inden for politisk filosofi og liberalisme og en lang akademisk karriere. Læs motivationen HER. Gerard Radnitzky har skrevet om Værdier og den sociale orden i LIBERTAS.
 • 2001 Erhvervsleder Flemming Juncker, foregangsmand inden for landbruget og grundlægger af Junckers Industrier i Køge, for sin indsats som samfundsdebattør altid kritisk overfor omfattende statsstyring, som aktiv modstandsmand mod et totalitært og krigerisk regime, og som driftig iværksætter på markedsøkonomiske betingelser. Læs motivationen HER. Flemming Juncker har skrevet om CO2 og vejret i LIBERTAS.
 • 2000 Professor, dr.phil. Bent Jensen, Syddansk Universitet/Odense Universitet “for hans historiske studier af Danmarks forhold til kommunismen og Sovjetunionen under Den Kolde Krig og for hans engagement i forsvaret for det frie samfund”. Læs motivationen HER. Bent Jensen er bl.a. forfatter til Danmark og det russiske spørgsmål 1917-1924 (disputats 1979), Stalinismens fascination og danske intellektuelle (1984), Tryk og tilpasning (1987), Den ny ruslandshistorie (1992), Den lange befrielse (1996), Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965 (1999), Gulag og glemsel (2002), Stalin (2005) og Ulve, får og vogtere. Den kolde krig i Danmark 1945-1991 (2014). Ruslands undergang. Revolutioner og sammenbrud 1917-1921 (2017). I LIBERTAS har Bent Jensen skrevet om Den store socialistiske oktoberrevolution, om Retsstaten, politikerne og befolkningen og om Den totalitære trussel under den kolde krig – og nu.
 • 1999 Adjunkt, Ph.D. Mehmet Necef, Syddansk Universitet/Odense Universitet, for hans kritiske analyser af dansk indvandrerpolitik og for velfærdsstatens rolle i forbindelse med integrationen af indvandrere.
 • 1996 Professor, dr.phil. Mogens Blegvad for hans indsats for at øge kendskabet til liberale ideer i den akademiske verden og for udgivelsen af Moral og Samvittighed (1963), og medforfatter til Etik, Marked og Stat: Liberalismen fra Locke til Nozick (1992).
 • 1994 Tjekkiets premierminister Vàclav Klaus for hans systemkritik under kommunismen, for hans indsats for at indføre markedsøkonomi i Tjekkoslovakiet efter murens fald og opløsningen af østblokken, og for hans forfatterskab til en lang række akademiske og populære artikler og bøger om økonomi og politik. Forfatter til Europa. Integration uden illusioner (2013). I LIBERTAS har Vàclav Klaus skrevet om Inspiration fra Adam Smith og på Libertas konference i 2014 om 25-året for Berlinmurens fald talte Klaus om 25 years after the fall of the Berlin Wall.
 • 1993 Fhv. skatte- og økonomiminister Anders Fogh Rasmussen, MF (Venstre), for hans indsats for at øge interessen for liberalistiske ideer i dansk debat og politik og for hans bog Fra Socialstat til Minimalstat (1993). Anders Fogh Rasmussen har skrevet en artikel Lad mennesket blomstre og om Den liberale økonomi i LIBERTAS, og LIBERTAS bragte i 1994 et interview med AFR, En liberalist springer ud.
 • 1991 Fhv. chefredaktør, mag.art. Henning Fonsmark, for hans analyser af den danske velfærdsstats udvikling og de borgerlige partiers rolle der, og som forfatter til Historien om Den Danske Utopi (1990) og Den Suveræne Dansker (1991).
 • 1989 Direktør, cand.polit. Christian Gandil, grundlægger af Erhvervenes Oplysningsråd, for hans mangeårige indsats for at sprede liberalistiske ideer og som forfatter til bl.a. Moderne Liberalisme (1948).
 • 1988 Direktør Knud Tholstrup, grundlægger af Kosan Koncernen, MF (Retsforbundet) for hans mangeårige kritik af protektionisme.