Om Libertas

Siden etableringen i 1986 har Selskabet Libertas fungeret som inspirationskilde for frihedsorienterede mennesker. Libertas er en uafhængig og ikke-partipolitisk gruppe, som har til formål at fremme kendskabet til fri markedsøkonomi og personlig frihed gennem bl.a. følgende aktiviteter:

  • Tidsskrift. tre-fire gange Ârligt udkommer Tidsskriftet
   Libertas med originale danske artikler, boganmeldelser og
   oversættelser af væsentlige tekster indenfor filosofi,
   økonomi, historie, retsvidenskab, m.v.
  • Seminarer, konferencer og debatmøder. Libertas holder debatmøder og konferencer i forbindelse med udgivelsen af LIBERTAS. Emnerne for møderne er derfor typisk temaet for det seneste nummer af LIBERTAS.
   Arrangementerne annonceres på hjemmesiden, på facebook og i nyhedsbrevet.
  • Talerliste. Libertas har også en liste over talere inden for forskellige emner, der kan stille op til lokale arrangementer – f.eks. i politiske ungdomsforeninger. Du kan rekvirere listen ved at kontakte selskabets sekretær.
  • Internationalt netværk. Libertas holder kontakt med en stribe relevante organisationer i Europa og USA – og kan hjælpe dig med den rigtige kontakt. Mange Libertas-medlemmer deltager via denne forbindelse i internationale seminarer og konferencer – eller får måske et sommerjob i en politisk tænketank i London eller Washington.

Libertas har intet politisk program, men blot denne erklæring vedtaget enstemmigt i 1986:

Principdeklaration

Libertas er en uafhængig og ikke partipolitisk gruppe af individer, bragt sammen i arbejdet for et åbent samfund baseret på den frie tanke og den frie markedsøkonomi samt troen på hvert enkelt menneskes værdighed og integritet som absolutte værdier.

Vi anser følgende rettigheder som værende ukrænkelige og fundamentale for opretholdelsen af et frit og menneskeværdigt samfund, og dermed også i opposition til enhver statsautoritær holdning, såvel til “højre” som til “venstre” i det politiske spektrum.

Libertas tror på hvert enkelt menneskes ret til:

 • Liv, frihed og retmæssigt erhvervet ejendom.
 • Frit at udveksle tanker, varer og tjenester af enhver art og på enhver måde på det frie marked.
 • At danne frivillige forsamlinger for at tilfredsstille individulle menneskelige behov for venskab, tryghed, velfærd og kultur.
 • Alene eller gennem disse forsamlinger at efterstræbe
  ethvert livsmål og sæt af værdier og at fremme dissegennem fredelig overbevisning af andre individer.

Stiftere


Finn Ziegler
otto-broens
Otto Brøns-Petersen
kurrild-klitgaard
Peter Kurrild-Klitgaard