Om Libertas

Siden etableringen i 1986 og udgivelsen af tidsskriftet fra 1987 har Selskabet Libertas fungeret som inspirationskilde for frihedsorienterede mennesker. Libertas er en uafhængig og ikke-partipolitisk gruppe, som har til formål at fremme kendskabet til fri markedsøkonomi og personlig frihed gennem bl.a. følgende aktiviteter:

Tidsskrift

LIBERTAS udkommer tre gange årligt med originale dansksprogede artikler inden for liberal idehistorie, politisk filosofi, økonomi og historie. Hvert nummer har et tema, men derudover kan der være artikler uden for tema, idedebat, boganmeldelser m.m.

Seminarer, konferencer og debatmøder

Libertas holder debatmøder og konferencer i forbindelse med udgivelsen af LIBERTAS. Emnerne for møderne er derfor typisk temaet for det seneste nummer af LIBERTAS. Arrangementerne annonceres på hjemmesiden, på facebook og i nyhedsbrevet.

Talerliste

Libertas har også en liste over talere inden for forskellige emner, der kan stille op til lokale arrangementer – f.eks. i politiske ungdomsforeninger. Du kan rekvirere listen ved at kontakte selskabets sekretær.

Internationalt netværk

Libertas holder kontakt med en stribe relevante organisationer i Europa og USA – og kan måske hjælpe dig med den rigtige kontakt

Libertas har intet politisk program, men blot denne erklæring vedtaget enstemmigt ved stiftelsen i 1986:

Principerklæring

Libertas er en uafhængig og ikke partipolitisk gruppe af individer, bragt sammen i arbejdet for et åbent samfund baseret på den frie tanke og den frie markedsøkonomi samt troen på hvert enkelt menneskes værdighed og integritet som absolutte værdier.

Vi anser følgende rettigheder som værende ukrænkelige og fundamentale for opretholdelsen af et frit og menneskeværdigt samfund, og dermed også i opposition til enhver statsautoritær holdning, såvel til “højre” som til “venstre” i det politiske spektrum.

Libertas tror på hvert enkelt menneskes ret til:

  • Liv, frihed og retmæssigt erhvervet ejendom.
  • Frit at udveksle tanker, varer og tjenester af enhver art og på enhver måde på det frie marked.
  • At danne frivillige forsamlinger for at tilfredsstille individuelle menneskelige behov for venskab, tryghed, velfærd og kultur.
  • Alene eller gennem disse forsamlinger at efterstræbe
    ethvert livsmål og sæt af værdier og at fremme disse gennem fredelig overbevisning af andre individer.

Libertas principdeklaration og vedtægter kan læses her: Vedtægter for selskabet Libertas 2020

Historie

Selskabet Libertas blev stiftet i foråret 1986, og det var først og fremmest en række studerende og medlemmer af Konservativ Ungdom og Konservative Studerende, der var initiativtagerne. En række profiler fra disse organisationer havde allerede i 1982 arbejdet med tanken om at starte et forum for markedsøkonomiske idéer. Men først i 1986 tog det endelig form, da man den 4. april om aftenen forsamledes på Amager for at stifte selskabet Libertas.

Blandt stifterne var Otto Brøns-Petersen, Palle Steen Jensen, Villy Dall, Peter Kurrild-Klitgaard, Finn Ziegler, Dan Terkildsen, Niels Erik Borges, Jarl Kure, Torben Grage, Steen Steensen, Charlotte Albjerg, Bo S. Andersen, Michael Appel, Henrik Carmel, Jens Frederik Hansen, Morten Holm, Arne Steen Jensen, Lars Herluf Thousig Jensen, Ole Kvist, Per Olof Larsson, Kristian Kyndi Laursen og Anette Thomsen.

Stiftelsen af Libertas blev fulgt af en weekendkonference den 5.-6. april om “Veje til frihed”.

Året efter, i september 1987, udkom det første nummer af bladet Libertas med Niels E. Borges og Peter Kurrild-Klitgaard som ansvarshavende redaktører.

Fra og med 1988 har Libertas uddelt Den Danske Adam Smith pris “til en dansker eller udlænding, der i tale, skrift eller handling har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at fremme idéerne om personlig frihed, det frie samfund og det frie marked.”

Om de første 10 år kan man læse her.