Hvad koster indvandringen?

Medlemsmøde med Thomas Gress.

Der har været mange myter om omkostningerne ved indvandringen. Finansministeriet udgav tidligere på året en rapport med beregning af omkostningerne ved indvandringen. Prisen lød på 33 mia. kr. om året i 2014 for visse grupper af indvandrere.

Cand polit Thomas Gress, medlem af Libertas, har været med til at beregne omkostningerne i Finansministeriet og vil fortælle om resultater og metoder. Hvad er med og hvad er ikke med i beregningerne? Hvad ville prisen være i 2017 efter den store tilstrømning af migranter i 2015-16? Hvilke grupper af migranter belaster statsfinanserne mest? Der vil være mulighed for at stille spørgsmål

Tid: Mandag d, 15. januar kl. 17-19

Sted: CEPOS

Tilmelding: http://bit.ly/2yIbdyk

 

Anarkisme og den østrigske skole

LIBERTAS konference: Skribenter fra LIBERTAS nr. 64 og 65 om anarkisme hhv. om den østrigske skole holder oplæg på baggrund af deres artikler

Tid: Lørdag d. 10. februar kl. 13

Sted: CEPOS

Tilmelding: http://bit.ly/2iFX2jB

Program: Kommer senere

 

De store kriser

LIBERTAS konference: Skribenter fra LIBERTAS nr. 66 om de store kriser holder oplæg på baggrund af deres artikler

Tid: Lørdag d. 17. marts kl. 13

Sted: CEPOS

Tilmelding: http://bit.ly/2ztskSN

Program: Kommer senere

 

Public choice

LIBERTAS konference: Skribenter fra LIBERTAS nr. 67 om Public Choice holder oplæg på baggrund af deres artikler

Uddeling af Adam Smith prisen

Tid: Lørdag d. 9. juni kl. 15

Sted: CEPOS

Adam Smith middag

Tid: Lørdag d. 9. juni kl. 19

Sted: Annonceres senere

Program: Kommer senere

 

Penge

LIBERTAS konference: Skribenter fra LIBERTAS nr. 68 om Penge holder oplæg på baggrund af deres artikler

Tid: Lørdag d. 10. november kl. 13

Sted: CEPOS

Program: Kommer senere

 

Julefrokost

Fredag d. 21. december kl. 19

Written by Torben Mark Pedersen